Proces electoral

Simulare metodei D'Hondt

Atribuirea de mandate în funcție de rezultatele scrutinului se realizează prin intermediul formulei D'Hondt: se împarte numărul de voturi obținut de fiecare listă de candidați la 1, 2, 3 etc., până la un număr egal cu cel al mandatelor corespunzătoare circumscripției, formându-se un tablou similar celui care apare în exemplul practic. Mandatele se atribuie listelor de candidați care obțin cei mai mari coeficienți, respectând o ordine descrescătoare.

Mandatele corespondente fiecărei liste de candidați se acordă candidaților incluși în aceasta, în ordinea pozițiilor în care apar.

Exemplu practic: 480.000 de voturi valide emise într-o circumscripție care alege opt deputați. Votarea repartizată pe șase candidaturi: A, B, C, D, E, F.

A (168.000 v.) B (104.000 v.) C (72.000 v.) D (64.000 v.) E (40.000 v.) F (32.000 v.)
División 1 2 3 4 5 6 7 8
A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000
B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000
C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000
D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000
E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000
E 32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000

Lista de candidați A obține 4 mandate, lista de candidați B, 2 mandate, și listele de candidați C și D un mandat fiecare.

Atunci când sunt egali doi coeficienți care corespund unor liste de candidați diferite, mandatul va fi atribuit acelei liste care a obținut cel mai mare număr total de voturi. Dacă apar două liste de candidați cu un număr total de voturi egal, prima egalitate se va soluționa prin tragere la sorți, iar cele succesive în mod alternativ.

PROCENTAJ DE VOTURI NECESARE PENTRU ATRIBUIREA MANDATELOR

La alegerile pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid vor fi luate în considerare numai listele care au obținut cel puțin 5 la sută din voturile valabil exprimate (art. 18.2 din Legea Electorală a Comunităţii Madrid).