Proces electoral

Regulamentul electoral

Legea


LOREG Legea Organică 5/19 iunie 1985, cu privire la regimul electoral general (B.O.E. nr. 147, din 20 iunie 1985).

Decret

Decret 17/9 aprilie 1987, al Consiliului de Miniștri, prin care se reglementează condițiile materiale și aspectele necesare pentru desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid (BOCM din 10 aprilie 1987. Corectare erori: BOCM din 20 aprilie 1987)

Decret Regal

Decretul Regal 605/1999, prin care se stabilește reglementarea complementară a proceselor electorale (BOE 17 aprilie).