Proces electoral

Formațiuni Politice

Articolul 6 din Constituția Spaniei stabilește că:

„Partidele politice exprimă pluralismul politic, contribuie la formarea și manifestarea voinței populare și sunt un instrument fundamental pentru participarea politică. Crearea și exercitarea activității partidelor sunt libere în limitele respectării Constituției și a Legii. Structura și funcționarea lor internă trebuie să fie democratice”.

La rândul său, articolul 44 din Legea Organică a Regimului Electoral General (în continuare, LOREG) distinge tipurile de formațiuni care pot participa la un proces electoral:

  • Partide și Federații înscrise în Registrul corespunzător.
  • Coaliții Electorale.
  • Organizații de Alegători.

Legea Organică 6/27 iunie 2002 privind partidele politice recunoaște că „partidele politice vor putea constitui și înscrie federații, confederații și uniuni de partide respectând cele prevăzute în capitolul de față și având consimțământul preliminar expres al organismelor lor competente.”

Partidele politice sunt instituții private cu bază asociativă care reprezintă o parte esențială a arhitecturii constituționale, a căror organizare și funcționare trebuie să fie democratice, iar modul lor de acțiune să fie supus Constituției și Legilor.

Scopul lor este de a reuni convingeri și eforturi pentru a influența conducerea democratică a chestiunilor publice, de a contribui la funcționarea instituțională și a promova schimbări și îmbunătățiri prin exercitarea puterii politice.

Se ghidează după principiul libertății, care are un triplu aspect:

  • Libertate pozitivă de înființare („Spaniolii vor putea crea în mod liber partide politice conform prevederilor Constituției și ale Legii Organice de față”).
  • Libertate pozitivă de afiliere („Afilierea la un partid politic este liberă și voluntară”).
  • Libertate negativă de apartenență sau participare („Nimeni nu poate fi obligat să înființeze un partid sau să se înscrie ori să rămână în acesta”).

Legislaţie:

- Legea Organică 6/27 iunie 2002 privind partidele politice.

- Legea Organică 1/2002, care reglementează dreptul de asociere.

- Legea Organică 3/2 iulie 1987 cu privire la finanțarea partidelor politice.

- Legea Organică 5/19 iunie 1985 cu privire la regimul electoral general.

- Legea Organică 2/28 ianuarie 2011, prin care se modifică Legea Organică 5/19 iunie 1985 cu privire la regimul electoral general.

- Legea Organică 3/28 ianuarie 2011, prin care se modifică Legea Organică 5/19 iunie 1985 cu privire la regimul electoral general.

- Decretul Regal 2281/16 septembrie 1976 prin care se reglementează Registrul Asociațiilor Politice.

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita pagina web a Ministerului Interne