Proces electoral

Drepturi și Obligații

DREPTURI

Votul este un drept care poate fi exercitat liber. Nimeni nu poate fi obligat și nici condiționat să voteze într-un anumit sens. Pentru a vota la Alegerile pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid este necesar să îndepliniți condiția de cetățean al Comunității Madrid și să fiți major. Este indispensabil să fiți înscris pe listele electorale ale Comunității Madrid.

Dreptul la vot se exercită personal, fără a aduce atingere dispozițiilor cu privire la votul prin corespondență.

Au dreptul la vot acei alegători care, deși nu figurează pe lista electorală a Biroului, își dovedesc înscrierea pe listă prezentând Președintelui Biroului o sentință judiciară sau o adeverință electorală specifică.

Toți alegătorii care doresc să voteze în persoană au dreptul de a utiliza cabina de votare a Biroului, care le permite să se izoleze pentru a-și alege votul.

Alegătorii care nu știu să citească sau care, datorită limitărilor fizice, nu pot alege buletinul de vot sau nu-l pot preda Președintelui Biroului se vor putea servi de o persoană de încredere pentru a vota.

Persoanele cu o dizabilitate de vedere recunoscută mai mare sau egală cu 33% sau afiliate la ONCE și care cunosc sistemul de citire-scriere Braille pot utiliza procedura de vot accesibilă, prin înscriere prealabilă prin telefon, cu apel gratuit: 900 822 012. Perioada de înscriere este cuprinsă între 31 martie și 27 aprilie, ambele inclusiv.

Oricare alegător care a votat în persoană are dreptul de a verifica dacă numele și prenumele său au fost notate corect pe lista numerotată de votanți alcătuită de către Biroul electoral.

Alegătorii care prevăd că la data votării (24 mai 2015) nu se vor afla în localitatea unde sunt înscriși pentru a-și exercita dreptul la vot, sau sunt bolnavi sau în stare de incapacitate fizică de a se prezenta la vot în persoană, au dreptul să voteze prin corespondență.

Alegătorii din Comunitatea Madrid rezidenți în străinătate care sunt înscriși pe listele electorale cu rezidenți absenți aflați în străinătate au dreptul de a vota prin corespondență și de a vota la urnă la consulatul lor sau în locurile prevăzute în acest scop.

Alegătorii al căror program de lucru coincide cu programul de votare din cadrul Alegerilor din ziua de 24 mai 2015 au dreptul să își ia liber cu plată maximum patru ore. Pentru aceasta se poate solicita Președintelui Biroului certificatul care să dovedească exercitarea dreptului la vot.

Orice alegător poate asista la numărătoarea publică a voturilor de la fiecare Birou, care va avea loc cu începere de la ora 20:00.

Votul persoanelor cu dizabilități de vedere

Persoanele cu dizabilități de vedere care cunosc sistemul de citire-scriere Braille, cu o dizabilitate de vedere recunoscută mai mare sau egală cu 33% sau afiliate la ONCE, se pot înscrie sunând la numărul de telefon 900 822 012, cu apel gratuit, pentru a utiliza procedura de vot accesibilă. Perioada de înscriere este cuprinsă între 31 martie și 27 aprilie, ambele inclusiv.

Guvernul Comunității Madrid, la rândul său, va avea sarcina de a desfășura, după convocarea procesului electoral, o campanie informativă, în format accesibil, care va fi difuzată gratuit în mijloacele de comunicare publice.

După realizarea comunicării anterioare, alegătorul cu dizabilitate de vedere va primi o confirmare cu privire la primirea acesteia, care îi va permite să ridice documentația de la Biroul electoral.

În ziua alegerilor, alegătorul se va prezenta la Președintele Biroului Electoral, care după identificarea alegătorului îi va pune la dispoziție o geantă cu o etichetă în Braille pe care vor fi indicate alegerile care se desfășoară. În geantă se vor afla:

Un plic pe care vor fi menționate cu cerneală și în sistemul Braille alegerile care se desfășoară și data votării. Plicul va include, la rândul său, următoarea documentație:

  • Instrucțiuni explicative cu privire la utilizarea documentației, imprimate în sistemul Braille.
  • Un plic tipizat pentru vot.
  • Un plic pentru fiecare listă de candidați, cu înscrierea acesteia cu cerneală și în sistemul Braille.

În fiecare din aceste plicuri, alegătorul cu dizabilități de vedere va găsi un buletin de vot obișnuit corespunzător listei de candidați înscrisă pe exterior. Alegătorul va scoate buletinul și îl va introduce în plicul de vot tipizat, cu care se va îndrepta către urnă pentru a vota.

Este important de menționat că secțiile de votare vor trebui să dispună de un spațiu concret, accesibil și adecvat care să garanteze confidențialitatea pentru alegător și care trebuie să se afle cât mai aproape posibil de urna la care trebuie să își exercite dreptul de vot.

OBLIGAȚII

Alegătorii pot vota o singură dată. Votarea se realizează la biroul electoral corespunzător.

Alegătorii trebuie să se legitimeze în fața Președintelui Biroului, prezentând unul dintre următoarele documente oficiale: DNI, pașaport sau permis de conducere cu fotografia titularului.

Alegătorii care au solicitat să voteze prin corespondență nu pot vota personal la Biroul lor electoral.

Niciun alegător nu va putea intra în localul Biroului cu arme sau instrumente susceptibile de a fi utilizate în acest scop.

În ziua alegerilor, în colegiile electorale nu se pot forma grupuri susceptibile de a îngreuna accesul la sediile birourilor electorale sau de a îngreuna exercitarea dreptului la vot.