Proces electoral

Calendarul electoral

*HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE:
VOTUL PRIN POȘTĂ, TERMEN PRELUNGIT PÂNĂ PE 21 MAI 2015

Activităţi Legislaţie Data
Emiterea Decretului de Convocare Statutul Autonomiei art. 10.4 30 martie
Publicarea Decretului în BOCM și BOE LECM art. 8.2 31 martie
Solicitarea votului prin corespondență LOREG art. 72.a Din 31 martie până pe 14 mai
Solicitare vot adaptat persoanelor nevăzătoare (kit în Braille) D.R. 1612/2007 Din 31 martie până pe 27 aprilie
Expedierea către rezidenții absenți a formularului pentru solicitare de vot disponibil la consulate și prin internet, de către DPOCE LOREG art. 75.1 Cu începere din 31 martie
Formular solicitare de vot pentru rezidenții absenți Din 31 martie până pe 25 aprilie
Expedierea către rezidenții absenți, aflați peste hotare, a documentației electorale pentru votul prin corespondență, de către DPOCE. Data variază în funcție de eventualele contestații făcute cu privire la anumite candidaturi LOREG art. 75.3 Din 31 martie până pe 4 mai sau 12 mai
Primăriile comunică la JEZ (Junta Electoral de Zona - Biroul Electoral Zonal) amplasamentele destinate afișajului electoral gratuit... LOREG art. 56.1 Din 1 aprilie până pe 7 aprilie
Desemnarea în scris din partea partidelor, federațiilor și coalițiilor, la JEP (Biroul Electoral Provincial), a reprezentantului general, care va fi și reprezentant al listelor de candidați LECM art. 9.1 Din 1 aprilie până pe 8 aprilie
Comunicarea către JE (Junta Electoral - Biroul Electoral) corespunzător a constituirii coaliției electorale LOREG art. 44.2 și 187.1 Din 1 aprilie până pe 10 aprilie
Primăriile comunică Biroului Electoral Zonal și acesta comunică Biroului Electoral Provincial care sunt spațiile oficiale și locurile publice unde se pot realiza gratuit activități legate de campania electorală LOREG art. 57.1 Din 1 aprilie până pe 10 aprilie
Numirea la Biroul Electoral Provincial a administratorilor electorali care vor fi și cei care se vor ocupa de candidaturi, partide, federații și coaliții LECM art. 19 Din 1 aprilie până pe 10 aprilie
Alegeri locale: Numirea la Biroul Electoral Central a administratorilor electorali LOREG art. 192.1 și 174 Din 1 aprilie până pe 10 aprilie
Publicarea în BOCM a sediilor și spațiilor publice gratuite LOREG art. 57.2 Din 1 aprilie până pe 15 aprilie
Deschiderea de conturi pentru strângerea de fonduri efectuată de către administratorul general și cel care se ocupă de lista de candidați începând cu data la care sunt numiți administratorii (4 aprilie). Comunicarea în termen de 24 de ore din momentul deschiderii către Biroul Electoral Central și către Biroul Electoral Provincial LOREG art. 124.1 și 2 Din 1 aprilie până pe 23 aprilie
Constituirea inițială a Biroului Electoral Provincial și a Biroului Electoral Zonal cu membri juriști LOREG art. 14.1 3 aprilie
Publicarea în BOCM a listei cu numărul, limita de secții, centrele și birourile care o constituie, listă stabilită de DPOCE (Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale) LOREG art. 24.1 și 2 6 aprilie
Înlocuirea membrilor juriști care sunt candidați în cadrul alegerilor LOREG art. 14.2 Din 3 aprilie până pe 6 aprilie
Începând cu această dată se trece la Alegerea Președintelui Biroului Electoral Provincial și al Biroului Electoral Zonal LOREG art. 14.3 3 aprilie
Afișarea de către primării și consulate a listelor electorale în vigoare LOREG art.39.2 Din 6 aprilie până pe 13 aprilie
Prezentarea la DPOCE a reclamațiilor cu privire la includerea sau excluderea de pe listele electorale LOREG art. 39.3 Din 6 aprilie până pe 13 aprilie
Data cu începere de la care se trece la publicarea în BOCM a membrilor Birourilor superioare prin intermediul Președinților Biroului Electoral Provincial și ai Birourilor Electorale Zonale (ziua următoare alegerii Președintelui). LOREG art. 14.3 4 aprilie
Depunerea de către alegători la Biroul Electoral Provincial a reclamațiilor contra delimitării efectuate a secțiilor, sediilor și birourilor LOREG art. 24.3 Din 7 aprilie până pe 12 aprilie
Numirea observatorilor de către reprezentanții listelor de candidați. Trimiterea de foi chitanțier 3 și 4 de către Biroul Electoral Zonal birourilor electorale, astfel încât să dispună de ele în momentul constituirii lor. LOREG art. 78.1 și 78.2 Din 31 martie până pe 21 mai
Soluționarea de către Biroul Electoral Provincial a reclamațiilor cu privire la secții, centre și birouri LOREG art. 24.3 Din 13 aprilie până pe 17 aprilie
Soluționarea de către DPOCE a reclamațiilor cu privire la includerea sau excluderea de pe listele electorale LOREG art. 39.4 Din 14 aprilie până pe 16 aprilie
Depunerea candidaturilor la Birourile Electorale corespunzătoare. Comunitatea Madrid, la Biroul Electoral Provincial. Primării Biroul Electoral Zonal LOREG art. 45 și 187.1 Din 15 aprilie până pe 20 aprilie
Reprezentanții listelor de candidați pot solicita Biroului Electoral Zonal utilizarea de spații și locuri publice LOREG art. 57.2 Cu începere de la publicarea în BOCM
DPOCE prezintă publicului datele de pe listele electorale corectate. De asemenea, notifică acest lucru reclamanților, primăriilor și consulatelor. LOREG art. 39.4 17 aprilie
Publicarea în BOCM a listelor de candidați depuse LOREG art. 10.4 22 aprilie
Comunicarea de către Biroul Electoral competent reprezentanților listelor de candidați a neregulilor identificate sau denunțate în legătură cu candidaturile. Biroul Electoral Provincial pentru Comunitatea Madrid. Birourile Electorale Zonale pentru primării LOREG art. 47.2 24 aprilie
Termen de remediere a neregulilor identificate sau denunțate în legătură cu listele de candidați de către reprezentanții acestora LOREG art. 47.2 25 și 26 aprilie
Tragerea la sorți de către primării a membrilor birourilor electorale LOREG art. 26.4 Din 25 aprilie până pe 29 aprilie
Anunțarea oficială a candidaturilor de către Biroul Electoral corespunzător. Biroul Electoral Provincial pentru Comunitatea Madrid Birourile Electorale Zonale pentru primării LOREG art. 47.3 27 aprilie
Propunere comună de numire a membrilor nejuriști de către reprezentanții listelor de candidați. LOREG art. 10.1b și 11.b Din 27 aprilie până pe 7 mai
Publicarea în BOCM a listelor de candidați anunțate LECM art. 10.4 LOREG art.187.4 și 47.5 28 aprilie
Începerea tipăririi buletinelor de vot. Primele sunt înmânate Delegatului OCE, pentru a fi trimise rezidenților în străinătate LOREG art. 15.1 și art. 71.1 și 4 29 aprilie
Depunerea recursului pentru listele de candidați excluse la Judecătoria Contencios Administrativ competentă LOREG art. 49.1 și 2 Din 29 aprilie până pe 30 aprilie
Comunicarea de către Birourile Electorale Zonale către reprezentanții listelor de candidați a locurilor rezervate pentru afișe etc. LOREG art. 56.3 29 aprilie
Ziua cu începere de la care Administrația pune la dispoziția administratorilor electorali avansuri din subvențiile electorale. LECM art. 23.4 29 aprilie
Notificarea de către Biroul Electoral Zonal a desemnării membrilor birourilor electorale și înmânarea personală a instrucțiunilor, supervizată de Biroul Electoral Central și aprobată de Consiliul de Miniștri al Comunității Madrid LOREG art. 27.2 Din 30 aprilie până pe 2 mai
Birourile Electorale Zonale atribuie listelor de candidați spații și locuri publice disponibile și le comunică reprezentanților LOREG art. 57.3 1 mai
Soluționarea judiciară a recursurilor cu privire la listele de candidați LOREG art. 49.3 3 mai și 4 mai
Prezentarea de către cei interesați la Birourile Electorale Zonale a dovezilor care probează motivul care îi împiedică să fie membri ai biroului electoral LOREG art. 27.3 Din 3 mai până pe 9 mai
Procedura de recurs în apărare la Trib. Contenc. Admin. pe motivul excluderii listelor de candidați sau a candidaturilor LOREG art. 49.4 3 mai și 4 mai
Expedierea de către OCE a certificatului de înscriere pe listele electorale și a documentației electorale pentru votul prin corespondență LOREG art. 73.2 Din 4 mai până pe 17 mai
Expedierea de către alegători a voturilor prin corespondență la birourile electorale. Noutate în Legea Organică 2/28 ianuarie 2011, prin care se modifică Legea Organică 5/19 iunie 1985, cu privire la regimul electoral general. LOREG art. 73.3 Din 4 mai până pe 21 mai*
Soluționarea de către Trib. Contenc. Admin. a recursului în apărare pe motiv de excludere a candidatului sau a listelor de candidați LOREG art. 49.4 Din 5 mai până pe 7 mai
Ultima dată pentru a fi constituită Comisia pentru Radio și TV desemnată de Biroul Electoral Provincial LOREG art. 65.2 și 5
LECAM art. 13
8 mai
CAMPANIA ELECTORALĂ LECM art. 11.2 LOREG art. Din 8 mai până pe 22
Biroul Electoral Zonal soluționează cererile prezentate de către membrii Biroului și comunică, dacă este cazul, înlocuirea supleanților LOREG art. 27.3 Din 10 mai până pe 14 mai
Comunicarea către Biroul Electoral Zonal de către un anumit membru al biroului a imposibilității acestuia de a se prezenta pentru a-și îndeplini sarcina LOREG art. 27.4 Din 15 mai până pe 20 mai
Interzicerea difuzării de sondaje electorale LOREG art. 69.7 Din 19 mai până pe 23 mai
ZI DE GÂNDIRE LECM art 112 23 mai
ZIUA ALEGERILOR Statutul de Autonomie art. 10.7
LECM art. 8.3
LOREG art. 84
24 mai
Până cu 1 oră înainte de începerea votării, Administrația CM va asigura disponibilitatea de plicuri și buletine de vot suficiente la birourile electorale LOREG art. 14.2 și 15.4 24 mai
Numărarea generală a voturilor de către Biroul Electoral Provincial LECM art 17.1
LOREG art. 103.1 și 107.2
Din 27 mai până pe 29 mai
Depunerea reclamațiilor și contestațiilor față de cele întâmplate, în funcție de incidentele menționate în procesele verbale ale birourilor sau în procesul verbal al numărătorii voturilor al Biroului Electoral Provincial LOREG art. 108.2 31 mai
Soluționarea de către Biroul Electoral corespunzător și notificarea către reprezentanți și împuterniciți LOREG art. 108.3 1 junie
Recurs contra deciziei Biroului Electoral Provincial înaintat de reprezentanții și împuterniciții listelor de candidați LOREG art. 108.3 2 iunie
Remiterea de către Biroul Electoral corespunzător a dosarului conținând raportul către Biroul Electoral Central LOREG art. 108.3 3 iunie
Biroul Electoral corespunzător comunică reprezentanților listelor de candidați remiterea deciziei și îi programează pentru a se prezenta în fața Biroului Electoral Central LOREG art. 108.3 4 iunie
Biroului Electoral Central îi primește pe reprezentanții listelor de candidați LOREG art. 108.3 5 iunie și 6 iunie
Soluționarea de către Biroul Electoral Central a recursului și trimiterea la Biroul Electoral Provincial pentru declararea definitivă a celor aleși LOREG art. 108.3 7 iunie
Anunțarea candidaților aleși de către Biroul Electoral corespunzător LOREG art. 108.4 8 iunie
Înaintarea recursului în Contencios către Biroul Electoral Provincial prin actul de declarare a candidaților aleși LOREG art. 112.1 Din 9 iunie până pe 11 iunie
Constituirea Parlamentului Comunității Autonome Madrid. Data va fi stabilită în Decretul de convocare LECM art. 8.5 Din 9 iunie până pe 3 iulie
În termen de patruzeci de zile, Biroul Electoral Provincial va publica în BOCM și BOE candidații declarați aleși LECM art. 17.2
LOREG art. 108.6
Din 9 iunie până pe 18 iulie
Recurs Contencios cu privire la declararea candidaților aleși: Sentința Sala Contencios a TSJ LOREG art. 113.1 29 iunie
Recurs Contencios cu privire la declararea candidaților aleși: Notificarea sentinței către cei interesați LOREG art. 114.1 Până pe 30 iunie