Informații utile

Întrebările cele mai frecvente

Cine poate vota la aceste alegeri?

Pot vota persoanele înscrise pe listele electorale care au condiția de cetățeni ai Comunității Madrid, sunt majore și se bucură de totalitatea drepturilor publice.

Mai multe informații:

Articolul 13 din Constituția Spaniei

Articolul 2 din Legea Electorală a Comunității Madrid și Articolul 7 din Statutul de Autonomie

Votul este obligatoriu?

Nu. Nimeni nu poate fi obligat nici constrâns, sub niciun pretext, nici să-și exercite dreptul de vot și nici să-și dezvăluie opțiunea de vot.

Exercitarea dreptului la vot este universală, liberă, egală, directă și secretă.

Mai multe informații:

Articolul 69.2 din Constituția spaniolă

Articolul 5 din LOREG

Pot vota persoanele care împlinesc 18 ani în ziua alegerilor?

Da, însă trebuie să fie înscrise pe listele electorale.

Cum aflu dacă sunt înscris pe listele electorale și unde?

Primăriile și consulatele sunt obligate să dispună de un serviciu pentru consultarea listelor electorale în vigoare aferente localităților și limitelor lor teritoriale între 6 și 13 aprilie. Biroul pentru Listele Electorale va trimite tuturor alegătorilor o legitimație de alegător cu datele actualizate ale înscrierii lor pe listele electorale și ale Secției și Biroului la care sunt înscriși să voteze și va comunica alegătorilor afectați modificările cu privire la Secțiile, Sediile sau Birourile Electorale.

Mai multe informații:

Art 39.2 LOREG

www.ine.es

Datele mele sunt incorecte. Ce trebuie să fac?

Orice persoană poate prezenta o reclamație administrativă la Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale corespunzătoare sau prin intermediul primăriilor și al consulatelor, care le vor remite imediat către Filială, cu privire la includerea sau excluderea sa de pe listele electorale în perioada afișării listelor (opt zile, începând cu a șasea zi după convocarea alegerilor) din 6 până pe 13 aprilie.

Mai multe informații:

Art. 39.3 LOREG

www.ine.es

Ce se poate întâmpla dacă nu mă prezint la biroul din care trebuie să fac parte?

Funcțiile de Președinte și de Membri ai Birourilor Electorale sunt obligatorii.

Dacă o persoană numită se află în imposibilitatea de a exercita această atribuție, va trebui să comunice acest lucru Biroului Electoral Zonal, cu cel puțin 72 de ore înainte de ziua alegerilor, prezentând dovezile necesare.

Dacă imposibilitatea survine după acest termen, anunțul către Biroul Electoral Zonal trebuie să se facă imediat și, în orice caz, înainte de ora prevăzută pentru constituirea Biroului.

Mai multe informații:

Art. 143 LOREG

Cum este reglementat programul de lucru în ziua alegerilor pentru membrii biroului electoral?

Salariații și funcționarii care dovedesc condiția lor de membri ai biroului au dreptul la o zi liberă remunerată în ziua alegerilor. În plus, persoanele membre ale biroului au dreptul la o reducere a programului de lucru cu 5 ore, în ziua imediat următoare. De asemenea, salariații și funcționarii care dovedesc condiția lor de observatori au dreptul la aceleași facilități ca și membrii Biroului.

Mai multe informații:

Articolele 28 și 78 din LOREG

La ce oră se deschid și la ce oră se închid secțiile de votare?

Votarea începe la ora 9 în ziua de 24 mai 2015. Votarea ia sfârșit la ora 20 în ziua de 24 mai 2015, când Președintele Biroului Electoral anunță finalul votării.

Mai multe informații:

Articolele 80 și urm. LOREG

Cum aflu unde trebuie să votez?

Biroul pentru Listele Electorale va trimite tuturor alegătorilor o legitimație de alegător cu datele actualizate ale înscrierii pe listele electorale și ale Secției și Biroului la care sunt înscriși să voteze.

Mai multe informații:

Art. 29 și urm. LOREG

www.ine.es

Cum mă legitimez în fața biroului electoral?

Legitimarea se realizează cu ajutorul DNI-ului, a pașaportului sau a permisului de conducere, pe care apare fotografia titularului.

Nu are importanță dacă aceste documente sunt expirate, dar trebuie să fie originale, neacceptându-se fotocopii în niciun caz.

Mai multe informații:

Art. 85 din LOREG

Este nevoie de carnet de alegător pentru a vota?

Nu. Carnetul de alegător pe care îl primesc alegătorii de la Biroul pentru Listele Electorale servește doar pentru a-i informa cu privire la înscrierea pe listele electorale, la secția și biroul unde trebuie să voteze.

Poate vota cineva în numele altei persoane?

Nu, în niciun caz. Votul este personal și nu poate fi exercitat prin delegare. Dacă o persoană se află în dificultate de a vota, o poate face totuși, prin corespondență sau poate fi ajutată de o altă persoană de încredere, care o va însoți și o va ajuta să voteze.

Cum procedez dacă observ o neregulă în timpul votării?

Orice alegător care observă o neregulă pe parcursul votării va putea comunica acest lucru membrilor birourilor, iar plângerea sau reclamația sa va fi înregistrată în procesul-verbal al biroului electoral.

Cum poate vota prin corespondență o persoană care este bolnavă și nu poate ieși din casă?

În caz de boală sau incapacitate de natură să împiedice depunerea în persoană a solicitării de votare prin corespondență, solicitarea poate fi efectuată în numele alegătorului de către altă persoană autorizată prin notar sau consulat, deplasarea notarului la domiciliul alergătorului bolnav sau aflat în incapacitate, în vederea autentificării procurii notariale, fiind gratuită în acest caz.

Mai multe informații:

Art. 72 LOREG

Art. 8 din DR 605/99

Instrucțiunile Biroului Electoral Central din 14 februarie 1992, 28 aprilie 1993

Votul persoanelor cu limitări locomotorii

Legislația spaniolă prevede ca spațiile electorale să fie prevăzute cu dispozitive speciale pentru a ușura accesul persoanelor cu probleme locomotorii.

În plus, persoanele bolnave sau care sunt în imposibilitatea de a se deplasa la Biroul electoral vor putea vota prin corespondență.

Mai multe informații:

Articolul 8 din Decretul Regal 605/1999.

Legea Organică 2/28 ianuarie 2011 și 3/28 ianuarie 2011, prin care se modifică LOREG

Votul persoanelor cu dizabilități de vedere

Persoanele cu dizabilități de vedere care cunosc sistemul de citire-scriere Braille, cu o dizabilitate de vedere recunoscută mai mare sau egală cu 33% sau afiliate la ONCE, se pot înscrie sunând la numărul de telefon 900 822 012, cu apel gratuit, pentru a utiliza procedura de vot accesibilă. Perioada de înscriere este cuprinsă între 31 martie și 27 aprilie, ambele inclusiv.

În acest fel, în ziua votării, persoanele care s-au înscris în prealabil la acest serviciu își vor putea exercita dreptul la vot fără a fi necesar să se prezinte însoțite și cu depline garanții pentru asigurarea confidențialității votului.

Procedura de vot accesibilă pentru persoanele cu dizabilitate de vedere este descrisă în secțiunea Cum se votează > Votul prin prezența la urne > Persoane cu dizabilități de vedere.

Votul persoanelor aflate în penitenciare

Persoanele din centrele penitenciare, care nu sunt private de dreptul de a vota, își pot exercita acest drept prin corespondență.

Mai multe informații:

Art. 72 și 73 LOREG

Deciziile Biroului Electoral Central din 5 mai 1993 și din 10 februarie 2000.

Legea Organică 2/28 ianuarie 2011 și 3/28 ianuarie 2011, prin care se modifică Legea Organică 5/19 iunie 1985, cu privire la regimul electoral general

Ce este un vot în alb?

Este considerat vot în alb atât buletinul de vot în alb, cât și plicul care nu conține în interiorul său niciun buletin.

Ce este un vot nul?

1. Articolul 96.2 din Legea Organică privind regimul electoral, prin noua sa redactare dată de Legea Organică 2/2011 și în conformitate cu interpretarea dată prin Sentința Tribunalului Constituțional 123/14 iulie 2011, trebuie interpretat în sensul că trebuie considerat drept nul votul dat pe buletinul de vot care prezintă orice modificare care nu este accidentală, fie că este adăugat sau tăiat numele unui candidat sau denumirea, sigla sau simbolul unei liste de candidați, fie că este modificată ordinea candidaturii, fie prin includerea unor expresii sau lozinci, pe fața sau pe spatele buletinului, fie pentru că buletinul este rupt sau sfâșiat. În aceste cazuri, Birourile Electorale componente se vor limita la a înregistra votul ca fiind nul.

2. Vor face excepție de la prevederile anterioare și, în consecință, vor fi luate în calcul ca voturi valabil exprimate acele voturi emise pe buletinele de vot care conțin un semn, cruce sau bifă lângă unul dintre candidați, în măsura în care acestea nu au transcendență sau valoare suficientă pentru a considera că prin ele a fost alterată configurația buletinului de vot sau a fost manifestat un reproș adresat unuia dintre candidați sau formațiunii politice căreia îi aparține, fiind necesar în aceste cazuri să prevaleze voința alegătorului și principiul conservării actelor electorale.

De asemenea, vor fi considerate voturi nule plicurile care conțin buletine cu mai multe opțiuni.

În cazul în care în plic se află mai multe buletine cu aceeași opțiune, va fi luat în considerare ca un singur vot valabil.

Mai multe informații:

Art. 96 LOREG.

Instrucțiunea 1/15 martie 2012 a Biroului Electoral Central

Ce este un vot valabil?

Se consideră voturi valabile acele voturi care conțin unul sau mai multe buletine cu aceeași opțiune și voturi în alb care nu au fost anulate din cauza vreunui defect. Voturile nule nu sunt considerate voturi valabile.