Cum votez

Persoane cu dizabilități de vedere

Persoanele cu dizabilități de vedere care cunosc sistemul de citire-scriere Braille, cu o dizabilitate de vedere recunoscută mai mare sau egală cu 33% sau afiliate la ONCE, se pot înscrie sunând la numărul de telefon 900 82 20 12, cu apel gratuit, pentru a utiliza procedura de vot accesibilă. Perioada de înscriere este cuprinsă între 31 martie și 27 aprilie, ambele inclusiv.

Guvernul Comunității Madrid, la rândul său, va avea sarcina de a desfășura, după convocarea procesului electoral, o campanie informativă, în format accesibil, care va fi difuzată gratuit în mijloacele de comunicare publice.

După realizarea comunicării anterioare, alegătorul cu dizabilități de vedere va primi o confirmare cu privire la primirea acesteia, care îi va permite să ridice documentația de la Biroul electoral.

În ziua alegerilor, alegătorul nevăzător se va prezenta la Președintele Biroului Electoral, care după identificarea alegătorului îi va pune la dispoziție o geantă cu o etichetă în Braille pe care vor fi indicate alegerile care se desfășoară. În geantă se vor afla un plic pe care vor fi menționate cu cerneală și în sistemul Braille alegerile care se desfășoară și data votării. Plicul va include, la rândul său, următoarea documentație:

  • Instrucțiuni explicative cu privire la utilizarea documentației, imprimate în sistemul Braille.
  • Un plic tipizat pentru vot.
  • Un plic pentru fiecare listă de candidați, cu înscrierea acesteia cu cerneală și în sistemul Braille.

În fiecare din aceste plicuri, alegătorul cu dizabilități de vedere va găsi un buletin de vot obișnuit corespunzător listei de candidați înscrisă pe exterior. Alegătorul va scoate buletinul și îl va introduce în plicul de vot tipizat, cu care se va îndrepta către urnă pentru a vota.

Este important de menționat, că secțiile de votare vor trebui să dispună de un spațiu concret, accesibil și adecvat care să garanteze confidențialitatea pentru alegător și care trebuie să se afle cât mai aproape de urna la care trebuie să își exercite dreptul de vot.