Cum votez

Votul prin prezența la urne

Activităţi Data

Afișarea de către primării și consulate a listelor electorale în vigoare

Între 6 aprilie și 13 aprilie

Prezentarea reclamațiilor la Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale cu privire la includerea sau excluderea de pe listele electorale

Între 6 aprilie și 13 aprilie

Soluționarea de către Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale a reclamațiilor cu privire la includerea sau excluderea de pe listele electorale

Între 14 aprilie și 16 aprilie

Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale prezintă publicului datele din listele electorale corectate. De asemenea, notifică acest lucru reclamanților, primăriilor și consulatelor.

17 aprilie

Votarea în cadrul Alegerilor pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid din 24 mai 2015 va avea loc între orele nouă și douăzeci.

Fiecare alegător trebuie să voteze la Biroul electoral în care figurează înscris. Pentru aceasta îi va înmâna Președintelui Biroului buletinul său, pașaportul sau permisul de conducere pe care apare fotografia titularului, precum și plicurile de votare. După ce membrii Biroului vor verifica identitatea alegătorului și dacă acesta apare înscris pe lista electorală a Biroului, Președintele va înapoia DNI-ul și plicurile alegătorului, care le va introduce în urnă.

După introducerea plicurilor în urnă, membrii și observatorii care doresc vor nota fiecare pe o listă numerotată prenumele și numele votanților în ordinea de emitere a voturilor, notând și numărul la care apar pe lista de alegători a Biroului.