Cum votez

Personalul îmbarcat pe nave

Activităţi Data

Solicitarea votului prin corespondență utilizând serviciile de radiotelegrafie ale vasului

Între 31 martie și 14 mai

Expedierea de către OCE a certificatului de înscriere pe listele electorale și a documentației electorale pentru votul prin corespondență

Între 4 și 17 mai

Expedierea de către alegători a votului prin corespondență recomandată și urgentă către birourile electorale, din orice port de staționare a vasului

Între 4 și 20 mai

CARE ESTE PERSONALUL ÎMBARCAT?

Toți alegătorii care trebuie să rămână îmbarcați până pe 24 mai 2015, data alegerilor pentru Comunitatea Madrid, pe nave ale Flotei Maritime Militare, Marinei comerciale sau flotei de pescuit oceanic, sub pavilion spaniol, și care în perioada respectivă vor trece prin porturi cunoscute în prealabil, în teritoriul național, își vor putea exercita dreptul de vot.

Se reglementează în articolul 9 din Decretul Regal 605/16 aprilie 1999, modificat prin el Decretul Regal 1382/20 decembrie 2002, prin care se stabilește reglementarea complementară a proceselor electorale B.O.E. 305, din 21 decembrie. Termenele și sistemul sunt identice cu cele stabilite pentru votul prin corespondență, cu specificarea că oficiul poștal este serviciul de radiotelegrafie al vasului, iar comandanții, căpitanii sau ofițerii delegați sunt considerați drept funcționari poștali și îndeplinesc funcțiile acestora.

CUM TREBUIE SĂ PROCEDEZE PERSONALUL ÎMBARCAT PENTRU A VOTA PRIN CORESPONDENȚĂ?

a) Solicitarea votului prin corespondență:

De la Filiala Biroului pentru Listele Electorale corespunzătoare Comunității Madrid în care este înscris alegătorul se va solicita o adeverință precum că acesta este înscris pe listele electorale, solicitare ce va fi transmisă prin radiotelegrafie. Mesajele radio vor fi gratuite.

Din mesaj trebuie să reiasă:

Prenumele și cele două nume de familie ale solicitantului

Numărul documentului național de identitate

Data nașterii

Provincia și localitatea în care s-a născut

Localitatea de rezidență pe ale cărei liste electorale figurează înscris

Strada și numărul domiciliului acestuia

Portul sau porturile în care urmează să ancoreze nava, cu precizarea datelor concrete la care aceasta va avea loc.

În cazul în care poate primi documentația electorală prin intermediul unei alte nave, în mesajul radio se vor specifica numele armatorului, al agentului sau al navei către care trebuie expediată.

b) Termenul de solicitare a votului prin corespondență:

Personalul îmbarcat poate solicita votul prin corespondență între 31 martie și 14 mai 2015, ambele inclusiv. Cu toate acestea, dacă intenționați să vă exercitați dreptul la vot prin corespondență, nu așteptați până în ultimul moment. Formulați solicitarea cât mai din timp posibil.

c) Exercitarea votului prin corespondență:

La primirea acestui mesaj, Sucursala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale îi va trimite solicitantului, în perioada cuprinsă între 4 și 17 mai și pe numele său, prin sistemul indicat în mesajul radiodifuzat citat, un plic ce va conține:

Certificatul de înscriere pe listele electorale.

Plicul adresat domnului Președinte al Biroului Electoral unde poate vota.

Plicul cu antetul „Elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid” (Alegeri pentru Parlamentul Comunității Madrid), în care se va introduce buletinul de vot.

Un buletin cu fiecare dintre candidaturile anunțate

O foaie cu instrucțiuni

După primirea acestor documente, alegeți buletinul de vot al listei de candidați proclamate pe care doriți să o votați, introduceți-l în plicul de vot pe care apare scris „Elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid” (Alegeri pentru Parlamentul Comunității Madrid). După aceasta, lipiți plicul.

Introduceți în plicul adresat Președintelui Biroului Electoral:

Plicul anterior pe care scrie: „Elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid” (Alegeri pentru Parlamentul Comunității Madrid).

Certificatul de înscriere pe listele electorale.

d) Trimiterea votului prin corespondență:

Pentru trimiterea prin poștă a votului, personalul îmbarcat trebuie să țină cont de următoarele:

Nu uitați să introduceți în plicul adresat Președintelui Biroului Electoral certificatul de înscriere pe listele electorale.

Acest plic nu are nevoie de timbru, însă trebuie să fie trimis prin corespondență recomandată urgentă.

Ultima zi pentru trimiterea acestui plic este 20 mai 2015, însă pentru a vă asigura că va fi primit, trimiteți-l cât mai repede.