Cum votez

Din străinătate

Activităţi Data

Formular solicitare de vot pentru rezident absent

Între 31 martie și 25 aprilie

Expedierea către rezidenții absenți a formularului pentru solicitare de vot, de către Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale. Disponibilă la consulate și pe internet.

Cu începere din 31 martie

Expedierea de către Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale a documentației electorale pentru votul prin corespondență. Data variază în funcție de contestațiile făcute cu privire la candidaturi

Din 31 martie până pe 4 mai - sau 12 mai

Expedierea de către Alegătorul Rezident Absent a votului prin corespondență recomandată

 

Vot în urna pentru Rezident Absent

 

Până pe 19 mai

 

Din 20 mai până pe 22 mai

 

CINE POATE VOTA PRIN CORESPONDENȚĂ DIN STRĂINĂTATE?

La alegerile din 24 mai 2015 pot vota prin corespondență din străinătate cetățenii care, rezidenți fiind în străinătate, se află înscriși pe listele electorale ale rezidenților care nu sunt prezenți în Comunitatea Madrid.

CUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU A VOTA DIN STRĂINĂTATE?

a) Verificarea înscrierii în CERA

Alegătorii rezidenți în străinătate pot vota la Alegerile din 24 mai 2015 verificând mai întâi, la Consulatul sau Ambasada corespunzătoare, înscrierea lor pe Listele Electorale cu Rezidenți Absenți aflați în Străinătate (CERA).

După verificarea înscrierii în CERA, trebuie prezentată (cel mai târziu pe 25 aprilie) solicitarea pentru votare adresată Filialei Provinciale a Biroului pentru Listele Electorale, prin completarea formularului oficial care va fi remis tuturor persoanelor înscrise în CERA (De asemenea, formularul va fi disponibil cu începere din a doua zi după convocarea alegerilor, la sediile consulatelor și va putea fi descărcat de pe internet).

Alegătorii trebuie să includă alături de formularul privind solicitarea de votare, o fotocopie după pașaport sau DNI (eliberate de către autoritățile spaniole) sau un certificat de cetățenie sau de înregistrare în Registrul Consular pentru Evidența Cetățenilor (eliberate de către Consulatul Spaniei din țara de rezidență).

b) Expedierea de către DPOCE a documentației pentru votare

După primirea solicitării pentru vot, Filiala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale (DPOCE) va expedia la adresa indicată de alegător, următoarea documentație:

Buletinele de vot

Plic sau plicuri pentru votare

Două certificate identice prin care se adeverește înscrierea pe Listele Electorale cu Rezidenți Absenți, precum și

Un plic pe care trebuie să fie înregistrată adresa Biroului Electoral competent

Un plic cu adresa Oficiului Consular sau a Secției Consulare a Misiunii Diplomatice la care sunt înscriși.

Aceste documente vor fi expediate prin corespondență recomandată cel mai târziu pe 4 mai, în cazul în care nu a fost contestată nicio candidatură sau cel mai târziu pe 12 mai în caz contrar, dacă a fost contestată o candidatură.

c) Trimiterea votului prin corespondență de către alegători (până pe 19 mai)

Pentru aceste alegeri există două moduri prin care alegătorii rezidenți absenți își pot exercita votul: fie prin corespondență, fie prin prezentare la urne, la consulatele corespunzătoare sau în locațiile stabilite în acest scop.

Astfel, persoanele care aleg să voteze prin corespondență trebuie să includă în plicul adresat Biroului Electoral corespunzător, împreună cu plicul sau cu plicurile de vot, și certificatul doveditor al înscrierii pe listele electorale, o fotocopie după pașaport sau DNI (eliberate de către autoritățile spaniole) sau un certificat de cetățenie sau de înscriere în Registrul Consular pentru Evidența Cetățenilor (eliberate de către Consulatul Spaniei din țara de rezidență), expediindu-le în plicul adresat Oficiului Consular sau Secției Consulare a Misiunii Diplomatice unde alegătorul este înscris. Expedierea trebuie făcută prin corespondență recomandată până pe 19 mai.

d) Votul la urnă (între 20 și 22 mai)

La rândul lor, alegătorii rezidenți absenți care preferă să voteze la urne trebuie să prezinte personal plicurile și documentele descrise anterior, la Oficiile sau Secțiile Consulare corespunzătoare pentru înscrierea lor sau în locurile desemnate în acest scop, între 20 și 22 mai. Pentru aceste formalități, funcționarul consular va solicita alegătorului să își dovedească identitatea cu ajutorul unui document legal valabil (DNI, pașaport, certificat de cetățenie sau de înscriere în Registrul Consular pentru Evidența Cetățenilor) și să prezinte și să depună unul dintre certificatele de înscriere pe Listele Electorale cu Rezidenți Absenți pe care le-a primit anterior.

Indiferent de modul de votare ales, este esențial pentru valabilitatea votului să apară în clar pe plic o ștampilă aplicată pe timbrul poștal sau o altă mențiune oficială a Poștei sau a Consulatului, prin care să se certifice faptul că votul a fost depus la organismele oficiale în termenul prevăzut de lege.