Cum votez

Din Spania

*HOTĂRÂREA AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE:
VOTUL PRIN POȘTĂ, TERMEN PRELUNGIT PÂNĂ PE 21 MAI 2015

Activităţi Data

Solicitarea votului prin corespondență

Între 31 martie și 14 mai

Expedierea de către Biroul pentru Listele Electorale a certificatului de înscriere pe listele electorale și a documentației electorale pentru votul prin corespondență

Între 4 și 17 mai

Expedierea de către alegători a voturilor prin corespondență la birourile electorale.

Între 4 și 21 mai*

CINE POATE VOTA PRIN CORESPONDENȚĂ?

La alegerile din ziua de 24 mai 2015 pot vota prin corespondență alegătorii care la data votării nu se vor afla în localitatea unde sunt înscriși să-și exercite dreptul la vot.

De asemenea, pot vota prin corespondență și acei alegători care, din motive de boală sau incapacitate fizică, nu se pot prezenta personal la secția de votare.

După efectuarea solicitării de votare prin corespondență, nu se mai poate vota în persoană.

 

CUM SE PROCEDEAZĂ PENTRU A VOTA PRIN CORESPONDENȚĂ?

a) Solicitarea.

Se poate solicita votul prin corespondență între 31 martie și 14 mai, ambele inclusiv.

Solicitarea trebuie făcută personal de către alegătorii interesați, completând formularul de solicitare a votului prin corespondență, care se găsește la toate oficiile poștale din Spania.

În caz de boală sau incapacitate (a cărei existență trebuie dovedită cu certificat medical oficial), solicitarea poate fi realizată în numele alegătorului de către reprezentantul său. Solicitarea nu va putea include mai mult de un alegător, iar aceeași persoană nu poate reprezenta mai mult de un votant.

Toate documentele menționate sunt gratuite.

b) Locul depunerii.

Solicitarea, completată și semnată, se va depune la orice oficiu poștal. Lucrătorul de la Poștă însărcinat cu primirea acesteia va cere DNI-ul persoanei interesate. Nu va fi admisă, sub nicio formă, o fotocopie a acestuia.

Solicitarea de vot trimisă printr-o scrisoare obișnuită nu va fi luată în considerare.

c) Termenul pentru solicitarea votului prin corespondență.

Se poate solicita votul prin corespondență între 31 martie și 14 mai 2015, ambele inclusiv. Totuși, dacă doriți să votați prin poștă, se recomandă să efectuați solicitarea cât mai din timp posibil.

d) Efectuarea votului prin corespondență.

Între 4 mai și 17 mai 2015, Filiala Biroului pentru Listele Electorale va expedia prin poștă recomandată la domiciliul indicat în solicitarea de vot prin corespondență următoarele documente:

Certificatul de înscriere pe listele electorale.

Plicul adresat președintelui Biroului Electoral unde poate vota.

Plic cu antetul „Elecciones a la Asamblea de Madrid - 24 de Mayo de 2015” (Alegeri pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid - 24 mai 2015).

Un buletin de vot pentru fiecare dintre candidaturile anunțate pentru Parlamentul Comunității Madrid.

O foaie cu instrucțiuni.

După primirea acestor documente, se va introduce buletinul de vot al listei de candidați aleasă în plicul de votare cu antetul: „Elecciones a la Asamblea de Madrid - 24 de Mayo de 2015” (Alegeri pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid 24 mai 2015). Plicul adresat președintelui Biroului Electoral, unde va trebui să introducă:

Certificatul de înscriere pe listele electorale.

Plicul cu antetul „Elecciones a la Asamblea de Madrid - 24 de Mayo de 2015” (Alegeri pentru Parlamentul Comunității Autonome Madrid 24 mai 2015).

Primirea documentelor electorale expediate de Biroul pentru Listele Electorale trebuie făcută personal, conform articolului 73.2 din LOREG „Avizul de primire care dovedește primirea documentelor la care se referă paragraful anterior va trebui să fie semnat personal de către persoana interesată, după legitimarea acesteia”. Este necesară prezența votantului în două momente diferite: pentru a efectua personal solicitarea de vot prin corespondență la oficiul poștal, exceptând cazurile de boală sau incapacitate, și din nou pentru a primi documentele electorale (buletinele de vot și certificatul de înscriere pe listele electorale).

 

e) Trimiterea votului prin poștă.

Pentru a trimite votul prin poștă, va trebui să se țină seama de următoarele aspecte:

Este important să introduceți în plicul adresat Președintelui Biroului Electoral certificatul de înscriere pe listele electorale.

Acest plic nu are nevoie de timbru, însă trebuie să fie trimis prin corespondență recomandată. Ultima zi pentru expedierea acestuia este 20 mai 2015.