Cum votez

Noul votant

CINE POATE VOTA LA ACESTE ALEGERI?

Pot vota persoanele înscrise pe listele electorale.

Pentru a fi alegător la aceste alegeri pentru comunitățile autonome trebuie să îndepliniți condiția de cetățean al Comunității Madrid, să fiți major și să vă bucurați de toate drepturile publice:

Au condiția legală de cetățeni ai Comunității Madrid persoanele cu cetățenie spaniolă care, conform legilor generale ale statului, sunt locuitori ai uneia dintre localitățile Comunității Madrid. De asemenea, se bucură de această condiție și cetățenii spanioli rezidenți în străinătate care au avut ultimul domiciliu în Comunitatea Madrid și dovedesc acest lucru la Consulatul Spaniei din țara de rezidență. De aceste drepturi se bucură și descendenții acestora înscriși ca spanioli, dacă solicită acest lucru, în maniera stabilită prin Lege.

Persoanele adulte care pot vota sunt acelea care au împlinit 18 ani înainte de data alegerilor sau chiar în ziua respectivă.

Sunt incapacitate sau inabilitate pentru a vota:

o Persoanele condamnate prin sentință judecătorească definitivă la privarea de dreptul la vot.

o Persoanele declarate inapte prin sentință judecătorească definitivă, doar atunci când această sentință pronunță explicit incapacitatea de a-și exercita dreptul la vot.

o Persoanele internate într-un spital psihiatric, cu decizie judecătorească, pe timpul cât durează internarea, în condițiile în care judecătorul stabilește în decizie în mod expres incapacitatea pentru exercitarea dreptului la vot.

Nu trebuie uitat că, pe lângă îndeplinirea condițiilor de ordin personal necesare pentru a fi alegător, mai este necesară și înscrierea pe listele electorale. Persoana care la momentul alegerilor nu se află înscrisă pe listele electorale, deși îndeplinește condițiile și poate demonstra acest lucru, nu va putea vota.

VOTUL ESTE OBLIGATORIU?

Nu. Nimeni nu poate fi obligat nici constrâns, sub niciun pretext, nici să-și exercite dreptul de vot și nici să-și dezvăluie opțiunea de vot.

Exercitarea dreptului la vot este universală, liberă, egală, directă și secretă.

Universală, pentru că toate persoanele majore, aflate în deplinătatea drepturilor civile și legale, îl pot exercita.

Liberă, pentru că nimeni nu poate fi obligat să voteze.

Egală, pentru că toate voturile au aceeași valoare.

Directă, pentru că prin votul nostru îi desemnăm pe cei care dorim să ne reprezinte în activitățile publice.

Secretă, pentru că nimeni nu poate fi obligat să dezvăluie care este opțiunea sa de vot.

UNDE POT VOTA?

Alegătorii pot vota numai la biroul electoral la care sunt înscriși, cu excepția observatorilor partidelor politice, care votează la biroul unde sunt acreditați.

POT VOTA PERSOANELE CARE ÎMPLINESC 18 ANI ÎN ZIUA VOTĂRII?

Da, însă trebuie să fie înscrise pe listele electorale.

CUM AFLU DACĂ SUNT ÎNSCRIS PE LISTELE ELECTORALE ȘI UNDE?

Primăriile și Consulatele trebuie să afișeze listele electorale în vigoare ale localităților lor într-un interval de opt zile, cu începere din a șasea zi posterioară convocării alegerilor, de pe 6 aprilie până pe 13 aprilie.

Biroul pentru Listele Electorale va trimite tuturor alegătorilor o legitimație de alegător cu datele actualizate ale înscrierii lor pe listele electorale și ale Secției și Biroului la care sunt înscriși să voteze și va comunica alegătorilor afectați modificările cu privire la Secțiile, Sediile sau Birourile Electorale.

DATELE MELE SUNT INCORECTE. CE TREBUIE SĂ FAC?

Orice persoană poate prezenta o reclamație administrativă la Sucursala Provincială a Biroului pentru Listele Electorale, cu privire la includerea sau excluderea sa de pe listele electorale pe perioada afișării listelor (opt zile, începând cu a șasea zi după convocarea alegerilor) din 6 până pe 13 aprilie.

Reclamațiile se soluționează în trei zile și se ordonă rectificările, care vor trebui să fie publicate în a șaptesprezecea zi după convocarea alegerilor (17 aprilie). De asemenea, deciziile vor fi notificate fiecăreia dintre persoanele reclamante, primăriilor și consulatelor corespunzătoare.