Informații legale

Anunț legal

Informaţiile furnizate prin intermediul Portalului vor fi clare, inteligibile, concrete, complete şi adecvate informaţiilor solicitate, în concordanţă cu cele stabilite în Decretul 21/2002, din data de 24 ianuarie, prin care se reglementează serviciile oferite de centrele de informare a cetățenilor din Comunitatea Madrid. Comunitatea Madrid va depune eforturile necesare pentru a evita comiterea de greșeli, şi, dacă este cazul, pentru a le corecta sau pentru a actualiza cât mai repede posibil, neputând garanta faptul că nu se vor comite greșeli şi nici că informațiile vor fi actualizate permanent.
Comunitatea Madrid va putea efectua în orice moment şi fără să trebuiască să anunţe în prealabil, modificări şi actualizări ale informaţiilor ce apar postate pe portalul său, în configurarea sau prezentarea acestuia.

Accesul la Portal, precum şi utilizarea care se poate da informaţiilor pe care le conţine sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Comunitatea Madrid nu-şi asumă nicio răspundere pentru niciun fel de consecinţe, daune sau prejudicii care ar putea rezulta de ca urmare a accesării sau utilizării informaţiilor de pe portal, cu excepţia tuturor acelor acţiuni care rezultă din aplicarea dispoziţiilor legale la care trebuie să se supună exercitarea strictă a competenţelor sale.
Informaţiile furnizate de către Portal, prin răspunsul cu privire la consultarea dosarelor sau care provin din orice bază de date, au un caracter exclusiv orientativ şi în niciun caz nu vor putea fi angajante pentru soluţionarea procedurilor administrative, care vor fi supuse exclusiv legislaţiei aplicabile.

În cadrul Portalului au fost incluse link-uri la pagini web ale terţilor (“links”), majoritatea fiind link-urile paginilor web ale altor instituţii ale administraţiei publice, care au fost considerate a fi de folos pentru utilizatori. Cu toatea acestea, Comunitatea Madrid nu îşi asumă nicio răspundere în ceea ce privește conexiunea sau conţinuturile link-urilor terţilor la care se face referinţă pe Portal.

Drepturile de proprietate intelectuală ale acestui Portal, designul său şi codurile pe care le conţine, sunt proprietatea Comunităţii Madrid, cu excepţia indicării unui alt proprietar. Reproducerea, distribuirea, comercializarea sau modificarea neautorizată a acestora, cu excepţia uzului personal şi privat, constituie o violare a drepturilor de proprietate intelectuală ale Comunităţii Madrid sau ale celui care este proprietar. De asemenea, toate mărcile sau semnele distinctive de orice fel ce apar pe acest portal sunt protejate prin lege.

Utilizarea neautorizată a informaţiilor conţinute pe acest Portal, precum şi prejudiciile cauzate drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială ale Comunităţii Madrid, pot duce la exercitarea acţiunilor legale corespunzătoare şi, dacă este cazul, a responsabilităţilor derivate din exercitarea menţionată.

Prelucrarea datelor cu caracter personal realizată prin intermediul acestui Portal va fi supusă prevederilor Legii Organice 15/1999, cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal, precum şi prevederilor Legii 8/2001, cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal a Comunităţii Madrid şi celorlalte norme legale aplicabile. Datele obţinute se transmit pe cale informatică sau se arhivează cu consimţământul cetăţeanului, care are dreptul de a decide cine poate dispune de datele sale, în ce scop le foloseşte, să solicite ca datele sale să fie exacte şi să fie utilizate pentru scopul pentru care au fost obţinute, cu excepţiile prevăzute de către legislaţia în vigoare.